brandskyddsmålning

Bärande konstruktioner i trä och stål påverkas av eld och brand. Trä genomgår en förkolningsprocess som slutar med att konstruktionen i stort förintas. Stål utsätts för termisk påverkan vilket innebär en minskning av konstruktionens bärförmåga.

För att förhindra dessa processer kan bärande konstruktioner brandskyddsmålas. Färgerna bevarar dessutom konstruktionernas estetik vilket inte minst är viktigt för att bevara träkonstruktioners utformning i gamla byggnader.