brandtätning

För att undvika spridning av brand i en byggnad, är det av största vikt att håltagningar och genomföringar i brandskiljande väggar tätas på ett tillfredsställande sätt.

I de brandtätningssystem vi arbetar med ingår endast typgodkända produkter. Bild föreställande: firesealVi är certifierade genom Fireseal.

Läs mer på Fireseals hemsida, www.fireseal.se